Aktualitások

2014

 

Feltöltés alatt...

 

 

Kisadózó vállalkozások tételes adója---- KATA 2013

1./ Kik választhatják?

Azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, közkereseti társaság, akinek a naptári évben elért bevétele a 6 millió forintot nem haladja meg. 

2./ Mi történik, ha év közben meghaladja a 6 mo forintot a bevétel?

A 6 millió forintot meghaladó rész után 40% mértékű adót fizet.

3./ Mi számít bevételnek?

Minden belföldi és külföldi jövedelem, kivéve az ÁFA, a felvett hitel, a  kapott kártérítés. Ebből következik, hogy áfa-t továbbra is kell bevallani.

4./ Mi a bevétel megszerzésének időpontja?

A pénz, dolog átvétele vagy a számlán való jóváírás napja. Vagyis az egyszeres könyvvitel szabályai érvényesülnek.

5./ Mikor, meddig lehet bejelentkezni?

Az adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre. Vagyis ha 2013. január 01-től szeretne adóalannyá válni, akkor 2012. decemberében meg kell tennie a bejelentést.

6./ Kik nem választhatják?

Akiknek adószámát előzőleg törölték, vagy felfüggesztették. Vagy akik az alábbi TEÁOR szám alatti tevékenységeket végzik: 66.22 Biztosítási ügynöki, bróker ; 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap kiegészítő tevékenysége; 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

7./ Mikor esik ki a kisadózás rendszeréből a vállalkozás?

Ha saját maga elhatározza. Ha nem magánszemély tagja lesz. Ha bármely hatóság számla vagy nyugtaadás elmulasztása miatt vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért bírságot szab ki rá. Ha adótartozása meghaladja a 100 eft-ot.

8./ Meddig nem választható a kiesés után újra a tételes kisadózás?

Az adóalanyiság megszűnésétől számított 24 hónapon belül.

9./ Milyen mértékű adót kell fizetni?

 A főállású kisadozó után havi 50 ezer forint, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetni. Akkor ha a kisadózó táppénzen van, gyermekkel kapcsolatos ellátásban részesül, vagy  dutyiban ül, esetleg tartalékos katona, vagy tevékenységét szünetelteti /ez csak egyéni vállalkozó lehet/ nem kell megfizetni a havi tételes kisadót.

10./ Milyen adókat vált ki a tételes kisadó?

A fizetett tételes kisadóért cserébe nem kell megfizetni az egyéni vállalkozói személyi jövedelemadót, a társas vállalkozói osztalék adót, a társasági adót. A személyi jövedelemadót, a járulékokat, a szociális hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulást, valamint a szakképzési hozzájárulást. Vagyis amit a „bér” után szoktunk fizetni.

11./ Az vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottakra mi vonatkozik?

A foglalkoztatott alkalmazottakra a fentiek nem vonatkoznak. Ő utánuk mindent ugyanúgy meg kell fizetni, mint eddig.

12./ Mekkora  jövedelemnek számít nyugdíj és egészségbiztosítás szempontjából a havi 50 eft kisadó?

81.300 ft-nak, vagyis mintha ennyi lenne a főállású tételes kisadózó „bére”. Ekkora összeg alapján számolják a táppénzt, és a nyugdíjat is. A nem főállású, vagyis a havi 25 eft-ot fizető adózó azonban nem számít semmilyen szempontból biztosítottnak.

13./ Milyen különleges számla kiállítási kötelezettsége van a kisadózónak?

Az általa kiállított számlán köteles feltüntetni a „Kisadózó” szöveget. Ha nem kerül a számlára ez a szöveg, akkor konkrét büntetésre lehet számítani.

14./ Helyi iparűzési adót hogyan fizet a tételes kisadózó?

Az adóévi adóalapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha pl. csak székhelye van, akkor 2,5 millió forint. Ha van egy székhelye és két telephelye, akkor 2,5-2,5-2,5 millió forint után.

Kisvállalati adó--- KIVA 2013

1./ Kik választhatják?

Egyéni vállalkozók, betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörű részvénytársaság, ügyvédi iroda, ha az adóévet megelőző adóévben az átlagos statisztikai létszám kevesebb, mint 25 fő, a bevétele és a mérlegének a főösszege kevesebb, mint 500 millió forint, az üzleti évének fordulónapja december 31., adószámát nem függesztették fel, és nincs 1 millió forintot meghaladó adótartozása.

2./ Milyen különleges feltétele van a bt-k, kkt-k, egyéni cégek esetében?

Ezen vállalkozási formák után ún. osztalék utáni kiváltó adót kell kötelezően fizetni. Amely eredménytartalék + mérleg szerinti eredmény+lekötött tartalék +jóváhagyott osztalék – tárgyi eszközök = ennek eredményének a 16%-a.

3./ Mi a bevétel megszerzésének időpontja?

A pénz, dolog átvétele vagy a számlán való jóváírás napja. Vagyis az egyszeres könyvvitel szabályai érvényesülnek.

4./ Mikor, meddig lehet bejelentkezni?

Ha 2013. január 01-től szeretne adóalannyá válni, akkor 2012. december 20-ig meg kell tennie a bejelentést.

5./ Vannak-e az adó alapjának növelő és csökkentő tételei?

Igen vannak, nagyon hasonlóak a társasági adó felsorolt tételeihez, de egyet mindenképp kiemelek: Az eredményt növeli, az 50 eft-ot meghaladó szolgáltatás igénybevétele, eszköz beszerzése, ha megállapítható, hogy ez ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel. S még egy fontos dolog: értékcsökkenés nem számolható el.

6./ Mikor esik ki a kisadózás rendszeréből a vállalkozás?

Ha saját maga elhatározza. Ha felszámol, végelszámol, megszűnik. Ha számla vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért bírságot kap. Ha adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

7./ Meddig nem választható a kiesés után újra a kisvállalati adó?

Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre nem választható.

8./ Milyen mértékű adót kell fizetni?

Az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményéhez /azon bevételek és költségek, amelyek valósan befolytak vagy valósan kifizetésre kerültek/ hozzáadjuk a személyi jellegű kifizetéseket /bérek és járulékai/, és az így kapott összeg 16%-a maga a kisvállalati adó.

9./ Milyen adókat vált ki a kisvállalkozói adó?

A fizetett kisvállalkozói adóért  cserébe nem kell megfizetni a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. /Vagyis a 10%-os társasági adót, és a munkavállalói bérek után azon járulékokat, melyeket a bér után a cég fizet./

10./ Mi történik, ha adott üzleti év negatív eredmény hoz?

Ha negatív eredmény keletkezik, akkor a cég a következő 10 évben azonos összegben csökkentheti a pozitív eredményét. /Elhatárolt veszteség./

11./ Helyi iparűzési adót hogyan fizet a kisvállalkozói adózó?

A helyi iparűzési adó alapja a kisvállalati adó alapjának 20%-al növelt összege. Pl: ha a kisvállalkozói adó alapja100.000 ft, akkor120.000 fta helyi adó alapja. Ha mondjuk 2% a helyi adó mértéke, akkor a120.000 ftután 2.400 ft-ot fizet helyi adót.

Elérhetőség

INCOME-VERIFY KFT

incomeverifykft@gmail.com

Jászárokszállás
Jákó u. 32.
Adószám: 23924549-2-16

Kókainé Csaba Csilla
0630/315-7079

Keresés

Nyerjen teret magának! Engedje meg, hogy levegyük válláról a terhet!

 

Amennyiben idegenkedik a nagyszabású könyvelőirodák olykor személytelen légkörétől (és nem szeretné, ha félévente más „gyakorolna” a könyvelésén), keressen meg, kérjen ajánlatot tőlem. Ekkor Cége könyvelésével személyesen foglalkozom.

Szavazás

Hasznosnak találod az oldalt?

© 2012 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode